Roosendaal Restructured

Deze opgave behoorde toe tot een van de testcases van de studie stedebouw aan de Technische Universiteit Eindhoven. Roosendaal is een typische middelgrote stad in Nederland waar de problematiek van dergelijke steden goed zichtbaar is. Gegroeid tot stad door het zijn van een lokaal knooppunt, maar nu te klein om te kunnen concurreren met de iets grote steden de regio. Hierdoor daalt de aantrekkingskracht van deze steden, waardoor leegstand en dalende interesse het gevolg zijn. Mijn voorstel was om het oudste “bedrijventerrein” van de stad (langs een oude haven) te transformeren tot een nieuwe locatie voor studeren, werken, recreatie en wonen. Dit gemengd gebruik zou het centrum en naastgelegen ‘probleemwijk’ kunnen voorzien van nieuwe impulsen.