Ontwikkelingsvisie Oss

Deze opgave behoorde toe tot een van de testcases van de studie stedebouw aan de Technische Universiteit Eindhoven. Oss is een typische middelgrote stad in Nederland waar de problematiek van dergelijke steden goed zichtbaar is. Gegroeid tot stad door het zijn van een lokaal knooppunt, maar nu te klein om te kunnen concurreren met de iets grote steden de regio. Hierdoor daalt de aantrekkingskracht van deze steden, waardoor leegstand en dalende interesse het gevolg zijn. Mijn voorstel was om oude structuren die Oss verbinden met omliggend gebied in te richten als ‘slowlanes’. Deze fietsstructuren zorgen ervoor dat er een secundair netwerk in de stad ontstaat, naast de vooral op auto’s georienteerde hoofdstructuur.