Specialist R.O.

Stedebouwkundige & landschapsontwerper Paul Winkelmolen (1986) is in 2013 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven, na het
succesvol afronden van een Paul-winkelmolenperformative state-of-the-art” onderzoek naar ‘de perceptie van de openbare ruimte’. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met een PhD-kandidaat en gaat in op de samenhang tussen buitenruimte en persoonlijke gemoedstoestand. Een goed ontworpen groene ruimte maakt u aantoonbaar gelukkiger!
Dit analytisch afstudeertraject complimenteert Pauls praktische en ontwerp-technische vaardigheden. Na het voltooien van zijn HBO-studie aan IAH Larenstein, begon hij deze Mastertrack Urbanism aan de TU/e.

Paul kan worden gezien als een praktisch ingestelde, enthousiaste en gedreven persoonlijkheid die werkt vanuit de “Why-factor“. Paul is nieuwsgierig en altijd in om nieuwe dingen te leren. Paul werkt graag vanuit de brede analyse, met behulp van verworven kennis en vaardigheden in de landschapsarchitectuur, stedebouw en omgevingspsychologie. In combinatie met een creatieve, lokatie specifieke werkmethodiek genereert dit unieke plannen. Met zijn enthousiasme heeft Paul de eigenschap om een verfrissende twist te geven aan diverse situaties en is hij een aanvulling in verschilende werkgroepen. Paul houdt van het werken in multidisciplinaire teams en houdt van levendig sociaal contact met collega’s, incl. discussies en werkoverleg/brainstorm. De vaardigheden die zijn opgedaan tijdens het werken met particulier, MKB, gemeenten en overheden (provincies/rijkswaterstaat) zijn daarbij erg bruikbaar.

Specialismen
Creatief & op de gebruiker toegespitste oplossingen, op het multidisciplinaire gebied van het landschapsontwerp en stedebouw. Bekend met o.a. de meest actuele (contract)organisatiemodellen zoals IPM, SCB, EMVI en BVP. Daarnaast is het oog om creatieve oplossingen in de buitenruimte te zien en deze ook efficiënt te organiseren en te plannen binnen een project(team) inclusief het technisch en praktisch haalbaar maken een extra toegevoegde waarde.

CV – LinkedIn

CV – PDF

Portfolio – PDF

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op mijn werkzaamheden kunt u vinden in het document De Rechtsverhouding consument – architect CR 2006

Persoonlijke aanpak: Samen het ontwerpproces doorlopen
Een eerste kennismakingsgesprek is voor mij altijd de basis voor een eventuele verdere samenwerking. Om tot een geslaagd eindresultaat te komen doorlopen we gezamenlijk het proces – van idee naar ontwerp, tot realisatie. Voor dit proces is het van belang dat we met dezelfde wensen en verwachtingen starten. Tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek inventariseer ik ook de buitenruimte, om zo een goed beeld de vormen van het eventueel project. Ik ben een creatieve maar pragmatische persoon die u graag helpt om alle mogelijkheden te verkennen, maar uit die creatieve denktank wel een haalbare, realistische en passende oplossing te destilleren.

Adviseur Ruimtelijke Ordening
Middels persoonlijk advies verzorg ik “op maat gemaakte” ontwerpen, in het brede scala van ruimtelijke ordening. Mijn integrale werkwijze zorgt voor een snelle(re), correcte afhandeling van plannen zonder dat uw wensen onnodig verloren gaan door ‘tijd, geld of regeltjes’.
Met name op het gebied van landschappelijke inpassingen en particulier tuinontwerp heb ik als zelfstandige ruime ervaring opgedaan.
Het vroegtijdig afstemmen van persoonlijke wensen met eventueel geldende eisen is essentieel voor een soepel planproces. Door heldere communicatie tussen alle betrokken partijen kan ik hierin een grote rol vervullen.

“Vanuit nieuwsgierigheid, persoonlijke aanpak en de kennis van natuur en architectuur probeer ik praktijkkennis te koppelen aan kennis en creativiteit, met respect voor samenhang tussen verlangen en vaste waarden.”

Adviseur Proces- en Projectmanagement
Waar meerdere partijen samenwerken en processen bij elkaar komen, daar voel ik mij op mijn plek. Ik zoek graag naar gezamenlijke belangen om op die manier meerwaarde te vinden en doelen te bereiken. Binnen het procesmanagement heb ik als Contractmanager (a.i.) binnen het IPM team van de dienst Rijkswaterstaat Midden-Nederland gewerkt als de schakel tussen de teams van OG als ON. Ik werk samen met het IPM-team aan het beheersen van de contractverplichtingen die zijn vastgelegd en verbeter de samenwerking. Door mijn doelgerichte en pragmatisch manier van werken, probeer ik verspilling te voorkomen en processen waar mogelijk te optimaliseren. Met de ervaringen die ik in de praktijk en door (aanvullende) opleidingen heb opgedaan, kan ik op een frisse manier meedenken in het verder verbeteren van samenwerking, uitvoering en (SCB-) contractbeheersing binnen het team.

Ik ben een jonge realist, creatief en communicatief sterk in overleg, maar met een duidelijk eigen perspectief. Oog voor detail, ambitie en realisme kunnen hand in hand gaan.

Dankzij mijn ervaring op diverse schaalniveaus kan ik mij inleven in de standpunten van particulieren, ondernemers en overheden. Heldere communicatie in woord en beeld is van groot belang en in combinatie met mijn inhoudelijke kennis kan ik hierin veel voor u betekenen. Ik ben bekend met het werken in IPM-teams, met name als adviseur contractmanagement. Daarnaast ben ik breed inzetbaar als specialist Ruimtelijke Ordening.

Waar kan ik o.a. voor zorgen?
– Ruimtelijk ontwerp op div. schalen (schetsen, autoCAD, 3D),
voor tuin, park en landschap;
– Landschappelijke inpassingen en compensatieplannen;
– Ruimtelijke onderbouwingen, tekstueel en grafisch;
– Planning en financiële ramingen;
– Offerte-aanvraag/aanbestedingsprocedures en directievoering van ontwikkelde plannen.

Een beknopt overzicht van voorgaande werkzaamheden voor particulier, MKB en overheden:
– Landschappelijke inpassingen t.b.v. bedrijfsuitbreidingen;
– Bestemmingsplannen t.b.v. beëindiging bedrijfsactiviteiten;
– Landschappelijke compensatie én inpassingen t.b.v. woning-ontwikkeling;
– Ruimtelijke onderbouwingen en beplantingsplannen t.b.v. bouwvlakvergroting, wijziging bestemmingsplan, nevenactiviteiten etc.;
– Gedetailleerd ruimtelijk ontwerp t.b.v. inrichting (civieltechnische uitvoeringsontwerp);
– Complete ontwerptrajecten van tuinen, erf en landgoed. Van schetsontwerp tot directievoering tijdens de uitvoering.